نحوه استفاده شما از خدمات تحریم‌شکن اینترنتی «شکن» خارج از شرایط مجاز در خدمات رایگان است. به همین دلیل دسترسی شما به این سطح از خدمات، مسدود شده است.

ممکن است این مشکل به خاطر تنظیمات نامناسب توسط تأمین‌کننده اینترنت (ISP) شما و یا راهبر شبکه مورد استفاده شما برای اتصال به اینترنت ایجاد شده باشد. در این صورت خواهشمند است مشکل را با ایشان در میان بگذارید.

پیش‌نهاد ما این است که یا نسبت به تهیه اشتراک شکن حرفه‌ای اقدام نمایید یا این که استفاده خود از خدمات رایگان شکن را به موارد شخصی، محدود کنید؛ هر گونه استفاده غیرشخصی از شکن، مستلزم تهیه اشتراک تجاری است.

در صورتی که مطمئن هستید نحوه استفاده شما از خدمات رایگان شکن، طبق راهنماهای موجود در سایت و همچنین محدود به موارد شخصی است، لطفاً موضوع را با ما مطرح کنید.